Fler tar hjälp med städning i Nacka

Ser man till att fler och fler familjer – över hela landet, men främst i de större städerna – har problem med att hinna med allting som ska göras i sina vardagliga liv så kan man också förstå varför rut-avdraget används av dessa. Det vill säga; har man två stycken föräldrar som arbetar, där två stycken barn finns och där dessa går på olika skolor samt håller på med olika idrotter och där man som föräldrar utöver det ska hinna med att laga mat, tvätta, sköta städning och hinna umgås – ja, då måste man också se till det faktum att professionell hjälp kan vara en livräddare. Adderar man här att det i större städer som Stockholm även finns pendling och den tid sådan generellt sätt tar så blir behovet än större.

Bor man – som exempel på detta i Nacka, men jobbar i Kista – ja, då har man en daglig pendling på kanske två timmar framför sig. Två timmar som inte kommer igen och som således tas ifrån något annat där städning, tvättning och annat ofta är det som får stryka på foten.

Av den anledningen så är det inte ovanligt att en sådan familj i Nacka väljer att få sin städning utförd av en professionell städfirma och där en del av betalningen är subventionerad av staten via rut-avdraget. Och så ska det också vara: finns det ett sådant behov i de större städerna kring professionell städning så måste detta också kunna gå att ge dem.

Välj rätt städfirma för din städning

Dock – man måste även välja rätt städfirma och där finns det ett litet problem i just Stockholm. Kvaliteten är nämligen väldigt varierande och ser man till det faktum att en städning genomförs i sitt eget hem – i sin familjs innersta sfär – så är också riskerna påtagliga. Av den anledningen tänkte vi komma med ett tips kring hur man som familj i exempelvis Nacka ska agera om man vill ha hjälp med städning och står inför att anlita en städfirma. Ett väldigt enkelt tips som ser ut enligt följande:

Samma person eller personer:

Det man ska göra vid den initiala kontakten med en städfirma är att höra om just detta. Är det möjligt att samma person kan återkomma varje gång för städning av huset i Nacka? De flesta städföretag i Stockholm kan se till att detta sker och här är det – naturligtvis – viktigt att du träffar personen i fråga också och känner trygghet med denne. Det är ditt hus det handlar om och städning ska ske på dina villkor. Läs här för mer information: städningnacka.com.

12 Jan 2018