God planering för en lyckad flyttstädning i Stockholm

Om du tänker dig en flytt sett ur ett rent generellt syfte så innebär en sådan alltid en nystart och är av den anledningen något som man ser fram emot. Man vänder – kort sagt - blad och man påbörjar ett nytt kapitel i sitt liv. Dock så innebär en flytt också ett ganska hårt jobb där man på en relativt kort tid – om kanske en helg – ska hinna med att dels bära allting man äger och dels också transportera detta (samt åter bära det) till sin nya bostad.

God planering är således viktig vid en flytt och anledningen till att många misslyckas beror just på att man tagit sin flytt på ett alltför lättvindigt sätt. Detta är också vanligare i större städer där Stockholm får fungera som vårt exempel – i Stockholm och vid en flytt där så är man nämligen väldigt beroende av att även yttre omständigheter och faktorer spelar in och klaffar. Exempelvis så måste man hitta parkering, man måste hitta bra vägar där inge olyckor eller andra distraktioner äger rum och man måste hitta tillräckligt med personer som har tid – och lust – att hjälpa till med bärande.

Kort sagt; ju större stad – desto svårare blir också en flytt att genomföra. Vi tittar vidare på hur man kan misslyckas med en flytt och där är det uteslutande ett moment som löper som en röd tråd och det handlar om det faktum att man måste städa ur sin gamla bostad innan man lämnar över nycklarna.En flyttstädning är något som – om inget annat sagts mellan dig och de nya ägarna – något som måste skötas och här finns det, helt enkelt, inga ursäkter.

Anlita en städfirma för din flyttstädning i Stockholm

Det spelar ingen roll hur jobbigt man tycker att det är, det spelar igen roll hur trött man är och det spelar ingen roll att en flyttstädning innebär att allt ska städas – den måste ske och den måste ske korrekt. Lösningen för många och det som vi kan rekommendera är att man använder sig av hjälp och direkt anlitar en städfirma.

Kostnaden – och här håller vi oss till Stockholm – är relativt låg och omfattas dessutom av en väldigt generös skattesubvention i form av rot-avdraget. Det finns alltså ingen anledning till varför man ska genomföra detta jobbiga moment på egen hand i Stockholm.

Rådet är att man istället – på ett tidigt stadium, för ett ännu bättre pris – anlitar en städfirma för sin flyttstädning och därefter ser på sin flytt exakt som man ska göra: som en nystart och som något positivt.

Här kan du se vad som ingår i en professionell flyttstädning.

26 sep 2017