Ta hjälp med din fönsterputs i Stockholm

Ett problem i Stockholm och skötseln av sin bostad där handlar om att det är svårare att genomföra en fönsterputs där. Bor man högt upp i en fastighet – något som inte är ovanligt – i Stockholm så innebär en fönsterputs väldigt stora risker sett till höjd och ett eventuellt fall. Detta i kombination med att en fönsterputs bör genomföras oftare i Stockholm skapar problem för många. Varför måste då en fönsterputs utföras fler gånger i Stockholm än vad fallet är i en mindre stad?

Jo, uteslutande så beror detta på avgaser från bilar och som sätter sig primärt på fönstren. Smutsiga fönster i innerstaden i Stockholm är av den anledningen mer en regel än ett undantag och som alla vet så är detta inte speciellt trevligt. Har man rena fönster så ger man också sitt boende en helt annan karaktär och ett trevligare intryck – ett ljusare sådant som således i många fall uteblir för personer i Stockholm.

Något som dock inte behöver vara fallet sett till det faktum att man där kan ta hjälp med detta. Det finns dessutom möjlighet att få denna hjälp med fönsterputs till ett väldigt bra pris i Stockholm och således så är detta något som vi verkligen rekommenderar. Flertalet företag i Stockholm har specialiserat sig just på fönsterputs och detta då man vet att det finns ett stort behov i staden.

Att det finns så pass många som kan bistå med tjänsten har i sin tur gjort att priset för professionell hjälp med fönsterputs har sjunkit och detta som en följd av konkurrensen; ett scenario som inte enbart är exkluderat till just fönsterputs utan som går att applicera till alla branscher och området där flera aktörer slåss om samma kunder. En naturlig följd är att sänka priset för att attrahera kunderna och detta är alltså fallet inom fönsterputs i Stockholm.

Rut-avdraget gör en fönsterputs i Stockholm billigare

Vidare – och det här rådet kan man ta till sig även som boende i en annan stad än Stockholm – så finns det ytterligare en detalj för att få sina fönster putsade till ett förmånligt pris: rut-avdraget.

Sedan 2007 har det varit möjligt för privatpersoner att anlita professionell hjälp för hushållsnära tjänster och där man kan dra av halva arbetskostnaden då man deklarerar och där summan därefter kommer i retur på skatten.

Fönsterputs är inkluderat i rut-avdraget och det innebär att tjänsten inte alls i dagsläget är att anse som särskilt kostsam; särskilt då i den stad där den behövs som allra mest – i Stockholm.

Läs mer om fönsterputs här: www.fönsterputsstockholm.net

7 Jun 2017